Asiakas
YIT

Vuosi
2019

Mitä teimme?
Aluebrändi
Alueen erityisyyden määrittely
Alueen brändistrategia
Visuaalinen ilme
Slogan
Tone-of-voice
Kuvitus
Kokemukselliset ja osallistavat keinot
Kaupunkitaide

Kumppanit
Liisa Vilkkumaa (copywriting)

Underscore Type (logomuotoilu)

Jaakko Blomberg (sosiaalisen yhteisön luomisen keinot)

”Berry Creativen työryhmässä on laaja-alaisesti brändäyksen ammattilaisia, minkä ansiosta saimme yhdessä ja sovitussa aikataulussa kehitettyä tavoitteidemme mukaisen aluebrändin. Olemme iloisia Lentolasta!”

Heikki K. Hannukkala, Vice President, YIT

Lentolan aluebrändi näkyy Miniapolikseen tehdyssä pienoiskaupungissa

Lähtötilanne

Vantaan kaupungin Aviapoliksen ja Veromiehen alueilla on käynnissä kaupunkirakenteen muutos ja asuminen levittäytyy lentokenttäkaupunkiin.

YIT:llä oli haaste: miten saada Veromiehen alueelle rakentuva asuinalue houkuttelevaksi? Veromies oli tunnettu ensisijaisesti toimistokorttelialueena eivätkä mahdolliset asunnonostajat tunnistaneet sen potentiaalia asuinalueena.

YIT:n toive oli uusi aluebrändi, jonka avulla asumisen mahdollisuuksia pystytään viestimään tehokkaasti ja näyttävästi.

Laadukas graafinen suunnittelu auttaa luomaan mielenkiintoisia yksityiskohtia aluebrändiin
Lentolan aluebrändi näkyy hienosti kokemuksellisissa keinoissa Miniapoliksessa

Ratkaisu

Berry Creative määritteli, mikä alueessa on erityistä, millaisia asukkaita sen erityisyys parhaiten houkuttelisi sekä miten alue voitaisiin tehdä juuri näille kohderyhmille vieläkin haluttavammaksi. Alueelle valittu nimi Lentola sekä leikkisä ja lennokas visuaalinen identiteetti ja slogan (”sitä on ilmassa”) tuovat sille kaivattua erottuvuutta.

Aluebrändi tuotiin todellisuudeksi väliaikaisilla ja pysyvillä tavoilla, tilallisin ja graafisin keinoin unohtamatta kokemuksellisia keinoja.

Lentolan identiteetin graafiset muodot

Lopputulos

Kokemukselliset keinot kertovat Lentolan tarinaa. Ne luovat odotusta ja kiinnittävät ihmisiä alueelle. Lentolan aluebrändi näkyy arkkitehtuurissa, ympäristön väriskaaloissa ja kasvillisuudessa sekä alueelle tuotavissa kokemuksissa. Identiteetti toistuu yksityiskohdissa, pienissä oivalluksissa: Lentolan värejä ja graafisia muotoja voi löytää opasteista, ympäristörakenteista, leikkipaikoista, penkeistä, valaisinpylväistä, perhospuutarhoista. Yhdessä tekeminen ja tapahtumat rakentavat alueelle yhteisöä. Lentola on alueen uusi iloinen väriläikkä.

Aluebrändi sovellettuna työmaa-aidoissa, katumainoksissa ja konteissa
Lentolan brändivärit
Väliaikaiset kokemukselliset keinot, joissa aluebrändi toistuu
Näkymäkuva alueesta
Kokemukselliset keinot sijoitettuna kartalle
Perhospeli Lentolassa houkuttaa tutustumaan alueeseen ja tuo lapsille ja lapsenmielisille hienoja kokeumuksia
Pieni löydettävä perhospelin perhonen on hyvä kokemuksellinen keino
Lentola Miniapolis ilta