Asiakas
Asuntomessut

Vuosi
2020

Mitä teimme?
Brändikonsepti
Brändi-ilme
Graafinen suunnittelu
Tunnus
Slogan
Kuvitus
Brändiopas

Valokuvat
Kari Kohvakka
Iida Jokinen
Amanda Lehtola
Sakari Mäkelä /
White Cloud
Unsplash

Videot
Aleksi Poutanen

”Berry Creativen luova, ammattitaitoinen ja perusteellinen ote sekä työskentely 110 % antaumuksella loi pohjan menestyksekkääseen yhteistyöhön. Onnistuneessa lopputuloksessa merkityksellistä oli erityisesti se, ettei työtä tehty vain suljettujen ovien takana vaan brändi-ilmeen kehitykseen otettiin mukaan koko Asuntomessujen tiimi sekä asiakkaat.”

Elina Strengell, Kehityspäällikkö, Asuntomessut

Asuntomessujen visuaalisen ilmeen värikäs ikkuna

Brändi tarvitsee kirkastusta

Suomen Asuntomessujen visuaalinen ilme kaipasi uudistusta. Asuntomessut oli ison merkkipaalun kynnyksellä – kesällä 2020 Asuntomessut juhlisi 50-vuotista taipalettaan suomalaisen asumisen suunnannäyttäjänä.

Asuminen on tällä hetkellä suuressa murroksessa. Kaupungistuminen, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen sekä työn ja arjen muutos muovaavat suomalaista asumista juuri nyt. 

Asuntomessut on ollut asumisen trendien tutkija jo 50 vuoden ajan. Vaikka Asuntomessut seuraa ja esittelee asumista ja asumisen trendejä laajasti, siihen liitetyt brändimielikuvat ovat rajautuneet vahvasti pientaloasumiseen kaupunkien laidoilla. Asuntomessut halusi kirkastaa viestintäänsä ja rooliaan hyvän asumisen kehitysalustana.

Brändi-ilme sovellettuna mainosjulisteessa
Brändi-ilme sovellettuna mainosjulisteessa

Visuaaliset konseptit testattiin kohderyhmillä

Autoimme Asuntomessuja kääntämään uuden lehden tarinassaan. Aloitimme työn tutkimalla, minkälainen toimija Asuntomessut on historiansa aikana ollut ja mitä se on nyt. Pyrimme tunnistamaan nykyisten sidosryhmien tarpeet ja toiveet. Kysyimme, kenelle Asuntomessut on erityisen arvokas juuri nyt sekä millainen organisaatio Asuntomessut voisi tulevaisuudessa olla.

Työ tehtiin läheisessä yhteistyössä Asuntomessujen ohjausryhmän kanssa. Visuaalisen identiteetin konsepteja testattiin ja kehitettiin laadullisen kohderyhmätutkimuksen avulla. Testauksella varmistettiin, että brändi-identiteetti puhuttelee kohderyhmiä oikein.

Asuntomessujen tunnus ja sloganin variaatioita

Uusi brändi-ilme kutsuu mukaan

Työn tuloksena syntyi ”Mitä voisi olla” -brändikonsepti sekä uusi raikas visuaalinen ilme.

”Mitä voisi olla” on lupaus näkemyksellisestä ajattelusta. Katse kohdistetaan paitsi sisälle koteihin, ihmisten arkeen ja asumisen tarpeisiin myös ulos maailmaan – minkälaiset megatrendit vaikuttavat asumiseemme nyt ja tulevaisuudessa. Asuntomessut kannustaa keksimään inspiroivia ideoita sekä fiksuja asumisen ratkaisuja. 

Suunnittelimme Asuntomessuille uuden tunnuksen, ja valitsimme sille raikkaan väripaletin ja hienostuneen typografian. Uuden brändi-ilmeen keskiössä ovat värikkäät ikkunat, jotka tarjoavat kurkistuksia ja näkökulmia asumisen teemoihin. Mitä kaikkea asuminen ja rakentaminen voisi tulevaisuudessa olla?

Asuntomessujen brändifontti Domaine
Asuntomessujen logo ja visuaalisen ilmeen värikkäät ikkunat
Asuntomessujen brändi-ilmeen graafiset muodot
Brändi-ilmeen värikkäät ikkunat tarjoavat kurkistuksia asumisen teemoihin
Brändi-ilme sovellettuna Instagram postauksessa
Brändi-ilme sovellettuna Instagram postauksessa
Messualueen portti, jossa näkyy Asuntomessujen uusi visuaalinen identiteetti
Kuvitus SOS-lapsikylästä
Kuvitus kaupungistumisesta
Värikkäitä viirejä Asuntomessuilla Tuusulassa
Kuvitus aurinkoenergian hyödyntämisestä asumisessa
Kuvitus yhteisöllisestä asumisesta
Asuntomessujen uutta ilmettä soveltava info-kyltti Tuusulassa
Aikajana ja kuvituksia Asuntomessuista vuosien varrelta
Asuntomessujen uusi tunnus
Asuntomessujen messualue Tuusulassa 2020