Editkilpailu
Vuoden asiakaslehti 2017, 2015 & 2014

ProCom
Vuoden asiakas- ja sidosryhmälehti, 2015

”Ilman Berryä Kotitalo ei olisi niin hieno lehti kuin se on. Paitsi että berryläiset suunnittelivat palkitun uuden lehden ulkoasun ja osallistuivat sisältöjen konseptointiin alusta asti, he myös vaikuttavat lehden jokaisen numeron hiomiseen varmalla, innovatiivisella ja oivaltavalla visuaalisella näkemyksellään. Moni yksittäinen juttu on parantunut jo suunnitteluvaiheessa berryläisten ideoiden ansiosta.”

Anna Karismo, päätoimittaja 2018, Kotitalo-lehti

Asiakas
Isännöintiliitto

Vuosi
2014–

Mitä teimme?
Tavoitteenasettelu
Lehtikonsepti
Art direction
Taitto

Valokuvat
Paavo Lehtonen

Lähtötilanne

Kotitalo-lehti on Isännöintiliiton näkyvin kanava tavoittaa sekä päättäjiä, omia jäseniään että taloyhtiöiden hallituksia. Se on myös liitolle merkittävä ansaintakanava. Liitolle on siksi tärkeää, että lehti leviää laajalle ja on pidetty. Tarvittiin siis kohderyhmälleen houkutteleva lehtikonsepti.

Ratkaisu

Olemme toimineet Isännöintiliiton Kotitalo-lehden tekijäkumppanina vuodesta 2014 asti. Aloitimme työn määrittelemällä lehdelle tarkat kohderyhmät, määrittämällä kohderyhmien toiveet, tarpeet ja halut ja konseptoimalla niihin vastaavan julkaisun rakenteen ja ulkoasun.

Tämän jälkeen teimme lehdelle toimialalleen poikkeuksellisen visuaalisen ulkoasun ja kuvakonseptin. Olemme myös ideoineet juttuja, tehneet infografiikkaa, hoitaneet kuvatilaukset ja -budjetit sekä taittaneet lehteä nyt neljän eri päätoimittajan tai toimituspäällikön alaisuudessa. Matkalle on mahtunut useita pienempiä konseptin tarkistuksia, sekä välitarkistuksia, joissa on mietitty lehden lukijoiden toiveita, tarpeita ja haluja.

Kotitalo-lehti on suunniteltu tarkat asiakkaan ja loppukäyttäjän hyötytavoitteet edellä. Isännöintiliiton työn tilannut johtaja Marjut Joensuu kertoo Kotitalon tavoitteen asettamisesta ja strategiatyöstä seuraavasti: ”Berry Creativen fasilitointi oli kuuntelevaa, puolueetonta ja tarvittaessa tiukkaa ja vastaan argumentoivaa. Työssä oli hyvä, eteenpäin katsova ote. Ulkopuolinen näkökulma ja Berry Creativen systematiikka auttoivat fokusoimaan olennaiseen ja valitsemaan mihin keskitytään. Näiden tavoitteiden pohjalta tiimi kykenee kehittämään lehteä konkreettisesti eteenpäin ja tuottamaan kokonaisuuteen uusia, villejä ideoita.”

Lopputulos

Yhteistyömme aikana lehden levikki on yli tuplaantunut. Lisäksi lehti on saanut kiitollista palautetta lukijoilta sekä toistuvia palkintoja alan kilpailuista ja se on tuottanut liiketoimintaetua asiakkaallemme.