Asiakas
Isännöintiliitto

Vuosi
2016

Mitä teimme?
Lehden taittoprosessin tehostaminen

Valokuvat
Paavo Lehtonen

”Uudistuksen tarkka formaatti auttaa minua keskittymään kirjoittamiseen. Tiedän, mitä kirjoitan ja missä formaatissa. Uuden työnkulun ansiosta voimme editoida useita lehtiä samanaikaisesti. Voimme myös hioa sisältöä suoraan taittotiedostossa projektin loppuun asti, emmekä enää käytä aikaa pikkukorjausten lähettämiseen taittajalle. Vanhaan työtapaan ei ole paluuta!”

Kirsi Salo, viestintäpäällikkö, Isännöintiliitto

Lähtötilanne

Isännöinti-lehti on Isännöintiliiton suorin kanava viestiä jäsenilleen. Isännöintiliitto haluaa, että lehti on mahdollisimman ajankohtainen. Samalla se tekee usean lehden sisältöjä samaan aikaan. ”Perinteisellä” tavalla tehtävän julkaisun taittoaika, toimittajan hallinnan puute sekä työhön liittyvä oma ajankäyttö olivat Isännöintiliitolle hankalia.

Ratkaisu

Isännöinti-lehdessä suunnittelun fokus oli nopeuttaa ja helpottaa lehden toimitus- ja taittotyötä. Vastasimme tähän hiomalla prosessia, formatoimalla lehden ja ottamalla käyttöön etäeditointimahdollisuuden. Näin toimittaja voi hallita useaa, kohta kohdalta valmiilta näyttävää, lehteä yhtä aikaa ilman taittajan ajankäyttöä.

Lopputulos

Lehden tekoaika lyheni kolmestatoista päivästä kolmeen, toimittajan työ helpottui merkittävästi, numerokohtaiset taittokustannukset laskivat, ja lehti näyttää tästä huolimatta siistiltä ja lukijaansa arvostavalta.