”Meillä oli paljon omia oletuksia asiakkaista. Oli erittäin hyödyllistä kuulla, mitä asiakas oikeasti meidän ilmeestämme ajattelee.”

Heli Ainoa, viestintä- ja palvelujohtaja, Heureka

Asiakas
Tiedekeskus Heureka

Vuosi
2016

Mitä teimme?
Tärkeimpien kohderyhmien tunnistaminen ja priorisointi
Lupauksien määrittely
Brändistrategia
Verbaalisten viestien uudistaminen
Visuaalisen ilmeen suunnittelu
Verkkosivujen suunnittelu
Käyttäjätutkimukset ja -testaus

Kumppanit
Heurekan suunnittelutiimi
Antti Tuominen / Intohimotoimisto Cassius (copywriter)
Evermade (verkkototeutus)

Sovellusten suunnittelu
Heureka

Valokuvat
Paavo Lehtonen

Lähtötilanne

Heureka oli vuonna 2016 tiukan paikan edessä: Suomen suosituin tiedekeskus oli ollut olemassa jo kolmekymmentä vuotta ja uusi lisärakennus oli tuloillaan, mutta Heurekan ilme ja brändi vaikuttivat pölyisiltä. Jotakin pitäisi tehdä, mutta mitä?

Ratkaisu

Autoimme Heurekaa palaamaan ydinkysymystensä ääreen. Aloitimme työn tunnistamalla ja priorisoimalla eri kohderyhmät, joita Heureka palvelee. Tämän jälkeen tunnistimme, keiden kanssa Heureka kilpailee kohderyhmiensä huomiosta ja rakkaudesta, ja autoimme Heurekaa jäsentämään näiden perusteella kohderyhmilleen haluttavat päälupaukset ja verbaalisen konseptin. Näin syntyi brändistrategia.

Visuaalisen ilmeen uudistamisen aloitimme tutkimalla minkälaisia sanoja, tunteita ja mielikuvia Heurekan vanha ilme kohderyhmiensä parissa herätti. Näiden perusteella asetimme ilmeen kirkastukselle selkeät mielikuvalliset tavoitteet, joihin pääsy varmistettiin välitestauksella. Lopuksi teimme brändioppaat printtiä, verkkoa ja tilaa varten sekä suunnittelimme verkkosivujen uudistuksen.

Heurekan graafinen pääsuunnittelija Joonas Juutilainen kommentoi ilmeuudistusta: ”Suunnittelussa tehtiin aika hurjiakin ratkaisuja. Yksi rohkeimmista oli jättää Heurekan tunnuksesta jäljelle vain kuutiomainen merkki, ja käyttää sitä markkinointiviestinnässä ilman Heureka-logotyyppiä. Varmuutta päätöksiin toivat työskentelyn aikana tehdyt nopeat käyttäjätutkimukset, joissa esimerkiksi Heureka-kuution tunnisti itsenäisenä elementtinä lähes 90 % vastaajista.”

Lopputulos

Heurekan raikastettu ilme jalkautui Heurekassa verkkoon, printtiin sekä tilaan. Brändistrategia nosti Heurekan Vapaa-ajankeskusten yrityskuvat -tutkimuksessa ykkössijalle ja kävijämäärät nousivat 25% vuonna 2017 .

Heurekan uusi brändistrategia käyttää tiedepuiston kuutiomaista merkkiä yksinään.
Heurekan uudistettu ilme toimii näyttävästi suurillakin pinnoilla.
Heurekan uusi brändi-ilme näkyy myös tiedepuiston infografiikassa.
Heurekan kuutiomerkki on tunnistettava myös yksin ilman logotyyppiä.
Uusi brändistrategia näkyy visuaalisessa muodossaan ympäri tiedepuisto Heurekaa.
Brändistrategia toimi hyvin Heurekan esillepaneman Eläinten Body Worlds -näyttelyn kanssa.
Heurekan brändi-ilme taipuu myös oheistuotteisiin.
Brändistrategiaan kuuluivat Heurekan nettisivut, joiden ilme suunniteltiin toimimaan eri laitteilla.
Brändistrategian mukaan pelkkä kuutiomerkki riittää brändin tunnistamiseen.
Heurekan uudistettu ilme on helppo soveltaa.