Asiakas
Alltime Group Oy

Vuosi
2022

Mitä teimme?
Hissipuhe
Bränditarina
Pääviestit
Brändityö
Visuaalinen ilme
Sovellussuunnittelu
Strategiakuvitus

Kumppanit
Copywriter Juha-Pekka Honkanen

”Haimme kumppania tekemään brändistrategiaa ja uutta brändi-ilmettä Alltimen voimakkaan kasvun ja kansainvälistymisen perustaksi. Halusimme keskittyä erityisesti strategiseen puoleen eli positiointiin, brändiattribuutteihin, ja muihin suoraan liiketoimintastrategiaan vaikuttaviin valintoihin. Tässä strategisessa osaamisessa Berry erottui ennen kaikkea edukseen kilpailutuksessa. Minulla oli myös vahva näkemys siitä, minkälaisella mallilla ja tekniikoilla halusin vetää projektia, ja Berry pystyi tähän parhaiten sopeuttamaan oman projektisuunnittelunsa.

Onnistuimme mielestäni luomaan ymmärrettävän, innostavan, aidon, erottuvan, ja myös sisäistä muutosjohtamistamme tukevan brändipositioinnin. Veimme tämän konkretiaan mm. brändilupauksen, tarinan, visuaalisen ilmeen ja muiden konseptien muodossa, joista saimme erittäin positiivista palautetta välitestauksilla.

Halusimme samaan aikaan sekä luovan ja innostavan lopputuloksen, että liiketoiminnan realiteetit ja jalkautuksen huomioivaa pragmaattisuutta. Olin erittäin tyytyväinen siihen, ettei lopputulos jäänyt kompromissiksi näiden välillä – vaan saimme aidosti innostavan, uudelta tuntuvan brändin, joka mahdollistaa kuitenkin kustannustehokkaan jalkautuksen.”

Antti Kalske, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Alltime Group Oy

Slogan: Me hoidamme tämän

Lähtötilanne: Alltime etsi kasvua

Alltime Group Oy on alun perin Pohjois-Suomesta kotoisin oleva infra-, kiinteistö- ja puhtausalan palveluita tarjoava yritys. Se hakee kasvua ja uutta markkina-asemaa sekä Suomesta että Pohjoismaista.

Alltime tunnisti, että kasvuaan varten se tarvitsee toimintaa ohjaavan bränditarinan sekä markkinoilla erottuvan ja uskottavan visuaalisen ilmeen.

Suunittelutyössä tuli ottaa huomioon myös se, että esimerkiksi vanhalla ilmeellä teipattua työkalustoa ei haluttu kerralla uusia. Tämä edellytti, että uusi ilme sointuisi vanhan kanssa yhteen – mutta olisi kuitenkin selkeästi erilainen ja innostava.

Uusi brändi luotiin henkilöstöä kuullen

Berry Creative auttoi Alltimea kirkastamaan bränditarinansa, sekä suunnitteli uuden visuaalisen ilmeen. Ilme suunniteltiin monikanavaiseksi, ja erityinen painoarvo oli työkoneiden visuaalisella ilmeellä. Suunnittelun välivaiheita testattiin aktiivisesti työntekijöillä.

Keskeistä oli työn strateginen osuus: kilpailija-analyysi, positiointi ja liiketoimintastrategia, johon brändityö osaltaan vaikutti.

Alltimen uusi logo

Lopputulos oli innostava uusi brändi

Lopputuloksena oli ymmärrettävä, innostava, aito, erottuvan, ja myös sisäistä muutosjohtamista tukeva brändipositiointi ja visuaalinen ilme.

Strategiakuvitus