Transform Awards Nordics
Best place or nation brand –
Gold Award 2022

Asiakas
Tervolan kunta

Vuosi
2021

Mitä teimme?
Insight
Brändiopas
Visuaalinen ilme
Graafinen suunnittelu
Tunnus
Hissipuhe
Pääviestit
Slogan

Kumppanit
Johannes Neumeier
(tunnuksen viimeistely)
Heidi Korva (viestintä)
Markkinointi (Markkinointi Routa)

”Tervolan kunnan brändityön onnistumisen takasi Berry Creativen kyky tehdä brändikonseptista tervolalaisille aito ja ulkopaikkakuntalaisille kiinnostava. Brändityö ei jäänyt pintaraapaisuksi, sillä rohkeutta tarttua haastaviin aiheisiin ei puuttunut. Sen sijaan yhteistyötä leimasi pyrkimys kääntää heikkoudet vahvuuksiksi ja motivaatio ymmärtää asiakkaan todellisia tarpeita.”

Marjut Järvinen, Viestintäsuunnittelija, Tervolan kunta

Uusi asuinalue kannusti luomaan kokonaisbrändin Tervolaan

Tervolan kuntaan on suunnitteilla uusi kunnianhimoinen asuinalue, Vastaranta. Tervolan kunta halusi kehittää alueelle markkinointibrändin. Jotta Vastaranta ja Tervola voisivat olla yhdessä enemmän, päädyttiin samalla tekemään brändityö Tervolalle. 

Tervolalla on monen muun kunnan kanssa sama ongelma: miten tulla huomatuksi kovenevassa alueellisessa kilpailussa niillä tavoilla, jotka ovat sille kuntana totta. Bränditöiden tavoitteena oli kertoa entistä paremmin Tervolan ja Vastarannan erityisyydestä sen nykyisille ja tuleville asukkaille sekä yrittäjille.

Kuntalaiset osallistettiin brändityöhön monin eri keinoin

Aloitimme työn tutkimalla Tervolan historiaa, strategiaa ja kilpailijoita sekä määrittelemällä Tervolan ja Vastarannan kohderyhmät ja miten heidän toivotaan toimivan. Eri kohderyhmille kirjoitettiin laaja valikoima pääviestejä perusteluineen. Niitä käyttämällä Tervolalla ja Vastarannalla on mahdollisuus viestiä systemaattisella ja haluttavalla tavalla. 

Työ tehtiin läheisessä yhteistyössä Tervolan kunnan päättäjien kanssa sekä osallistamalla työhön nykyisiä ja mahdollisia tulevia tervolalaisia. Osallistamisen keinoina olivat muun muassa laadulliset haastattelut tervolalaisuudesta (esim. kysymykset liittyen siihen, mistä Tervolassa ollaan ylpeitä) sekä brändielementtien välitestaukset. 

Työn aikana ymmärsimme, miten tervolalaiset itse kuntansa määrittelevät. Haastatteluista löytyikin jotakin tervolalaisille ikiomaa ja erottuvaa – ämpäripäisyyden käsite. Päädyimme tekemään brändityön tämän käsitteen ympärille. 

Laajensimme työtä haastamalla kunnan viranomaiset ja kuntalaiset ideoimaan ja toteuttamaan ämpäripäisiä tekoja. Työn tuloksena sivistystoimi on mukana kehittämässä kummitoimintaa Tervolaan muuttaville uusille asukkaille.

Erottuva brändi-identiteetti kertoo iloisesta ämpäripäisyydestä

Työn tuloksena syntyi brändikonsepti ja slogan Tervola. Pieni mutta ämpäripäinen

Konseptin mukaan Tervola on välittämisen, optimismin, ennakkoluulottoman ongelman ratkaisun, toisin tekemisen ja silmäkulman pilkkeen eli ämpäripäisyyden koti.

Toisin tekeminen ja silmäkulman pilke näkyy silmää iskevässä tunnuksessa.  Optimistinen ja leikkisä visuaalinen identiteetti ja slogan kertovat Tervolan erityisyydestä erottuvalla tavalla. Erityisenä erottautuvuustekijänä brändityössä on osio, joka ehdottaa ja suosittaa ämpäripäisiä tekoja niin kunnan toimihenkilöille kuin tervolalaisillekin. 

Työhön kuului lisäksi monikanavainen markkinointikampanja, jonka toteutti Markkinointi Routa.

Esimerkkejä Instagram julkaisusta
Esimerkkejä ämpäripäisistä julisteista