”Taitoliiton uusi ilme on otettu ilolla vastaan kautta koko Taitoliiton organisaation ja jäsenjärjestöjen. Uusi ilme on tuonut meille ylpeyttä siitä, mitä edustamme. Ilme on myös auttanut meitä tavoittamaan eri-ikäisiä kohderyhmiä.”

Minna Hyytiäinen, toiminnanjohtaja, Taitojärjestö

Asiakas
Taitoliitto

Vuosi
2015–

Mitä teimme?
Asiakasymmärrys
Visuaalinen suunnittelu
Logosuunnittelu
Lehtikonsepti ja taittopohja
Esitteitä ja muuta visuaalista materiaalia

Taito Shop: Brändäys, sisustus ja opasteet

Valokuvat
Paavo Lehtonen
Taitoliitto
Berry Creative

Lähtötilanne

Taito-järjestöjen toiminta oli muutoksessa ja sen ilme kaipasi uudistusta. Vuosien takainen ilmeuudistus oli osoittautunut Taitoliiton jäsenistölle vaivalloiseksi, ja ilmeen uudistukseen liittyi paljon erilaisia pelkoja.

Ratkaisu

Berry Creative auttoi Taitoliittoa uusimaan brändinsä osallistamalla sen jäsenet voimakkaasti työn tekemiseen.

Aloitimme projektin kuulemalla jäsenistöä ja yhteisellä tavoitteenasettamisella: Kenelle Taitoliiton tulee viestiä? Miksi? Milloin olemme onnistuneet? Määrittelimme kohderyhmille toimintaa ohjaavat päälupaukset ja autoimme asiakasta sloganin kirjoittamisessa.

Selvitimme työn pohjaksi tutkimuskumppanimme Prior Konsultoinnin kanssa ulkoisten kohderyhmien arvot ja tarpeet. Erityistä huolta pidimme siitä, että sisäisten kohderyhmien tarpeet ja toiveet tulivat kuulluiksi.

Visuaalisen ilmeen visuaalinen suunnittelu tehtiin iteratiivisesti: välivaiheita testattiin loppukäyttäjillä.

Olemme laajentaneet brändityötä suunnittelemalla lukuisia eri visuaalisia sovelluksia ja tuomalla brändin myös liitosta erillisiin Taito Shopeihin. Taito-Shop -hankkeesta vastannut Anne Ossi kuvailee yhteistyötämme seuraavasti: ”Uudistus on sopinut myymälöihimme erinomaisesti. En ole koskaan todistanut näin helppoa brändiuudistusta.”

Lopputulos

Uusi visuaalinen ilme helpottaa ja yhtenäistää niin suurten kuin pientenkin jäsenjärjestöjen viestintää, ja viestii innostusta, iloa, valoa ja optimismia. Uusi ilme otettiin kiitoksin vastaan järjestönlaajuisesti.

Taitoliitolle suunniteltu flyer
Taitoliiton viirien visuaalinen suunnittelu
Taitoliiton paperikassin visuaalinen suunnittelu
Taitoliiton visuaalinen suunnittelu sovellettuna erilaisiin painotuotteisiin
Taitoliiton painomateriaalin visuaalinen suunnittelu
Taitoliiton visuaalinen suunnittelu näkyvissä erilaisissa tuotteissa
Taitoliiton paitojen visuaalinen suunnittelu
Taito Shopin logon visuaalinen suunnittelu
Taito Shopin ulkoasun visuaalinen suunnittelu
Taito Shopin sisätilan visuaalinen suunnittelu
Taito Shopin visuaalinen suunnittelu asiakkaiden koettavana