Asiakas
Taskut Communications Oy
/ Svenska Kulturfonden i Björneborg SKiB

Vuosi
2020

Mitä teimme?
Visuaalinen identiteetti
Brändin positiointi
Brändiopas

Kumppanit
Johannes Neumeier (logon viimeistely)

”Helppokäyttöinen visuaalinen identiteetti SKiB-säätiölle kutsuu leikkimään. Konseptin ytimessä on ajatus elämän mittaisesta oppimisesta.”

Pia Ettala, luova suunnittelija, Berry Creative

Leikkimään kutsuva visuaalinen ilme sisältää siirtokuvakirjaston

Säätiön visuaalinen identiteetti kaipasi määrittelyä

Svenska Kulturfonden i Björneborg SKiB on Porissa ja Satakunnan alueella toimiva ruotsinkielinen säätiö. SKiB tarjoaa palveluita vauvasta vaariin, aina koulutuksesta kulttuuriin ja senioritoimintaan.

SKiB halusi tehdä toimintaansa tunnetummaksi ja kutsua mukaan kaikenikäisiä Satakunnan alueen asukkaita. SKiB oli uudistanut strategiansa yhdessä Taskut Communicationsin kanssa ja kaipasi nyt visuaalisen identiteetin määrittelyä.

Konsepti nojaa ajatukseen elämän mittaisesta oppimisesta

Otimme lähtökohdaksi uuden strategian, jonka pohjalta aloitimme työn positioinnilla ja visuaalisen konseptin määrittelyllä. Toimme konseptiin SKiBin toiminnan ytimen elämän mittaisesta oppimisesta.

Valmis visuaalinen ilme kutsuu leikkimään

Loimme SKiBille helppokäyttöisen leikkimään kutsuvan visuaalisen ilmeen. Muotoilimme logon, jossa näkyvät leikkisät hyvän elämän rakennuspalikat ja loimme alun siirtokuvakirjastolle. Lopuksi kokosimme kaiken yksien kansien väliin SKiBin omaan brändbookin.