Martsarin ostari

”Saimme Berry Creativen avulla päätöksenteon apuvälineitä. Ei ole oleellista, kuinka ’vautsivaude’-tuloksia saadaan, vaan että saadaan oikeita ja aitoja vastauksia. Jos kunnioitamme asiakkaitamme tekemällä nimenomaan heille mielekkäitä muutoksia, siirrytään tekemisessä oikeaan suuntaan. Pehmeämpien tutkimuskeinojen käyttö on harvinaista, ja vielä harvinaisempaa on, että sen tekee joku, joka osaa sen tehdä. Tykkään Berry Creativen tavasta ja tyylistä tehdä töitä. Hinta-laatusuhde ja aikataulu olivat hyviä; oli tosi hyvä päätös tehdä tämä juuri näin.”

Heli Vainio, Kauppakeskuspäällikkö, Nortecon Oy

Asiakas
Nortecon Oy

Vuosi
2019

Mitä teimme?
Insight-tutkimus
Mahdollisten positioiden kartoitus
Small datan hyödyntäminen
Brändi-identiteetti

Lähtötilanne

Nortecon halusi parantaa Martinlaakson ostoskeskuksen haluttavuutta ja erottuvuutta erityisesti martinlaaksolaisille. Erityisen tärkeää oli haluttavan martinlaaksolaisuuden tunnistaminen ja tämän yhdistäminen ostoskeskuksen konkreettisiin tekemisiin, jotta ostoskeskus voisi merkitä jotain erityistä martinlaaksolaisten sydämissä ja mielissä. Tarkoituksena oli löytää ostoskeskuksen oma brändi-identiteetti.

Ratkaisu

Nortecon pyysi Berry Creativea selvittämään, mikä on haluttavaa ja erityistä martinlaaksolaisuudessa. Jalkauduimme Martinlaaksoon kysymään martsarilaisilta mistä he ovat ylpeitä ja mikä on Martsarissa heille erityistä. Käytimme menetelmänä small data -lähestymistapaa: kysyimme ihmisiltä mikä on juuri heille merkityksellistä ja käytimme paljon ”miksi”-kysymyksiä. ”Kerro lisää” osoittautui tehokkaaksi näkemyksen syventäjäksi. Täydensimme tutkimusta pienellä kvantitatiivisella tutkimuksella, josta selvisikin vanhan ostarin merkitys. Brändi-identiteetti selkiytyi ihmiskohtaamisten avulla.

Lopputulos

Nortecon sai itselleen konkreettisia päätöksenteon apuvälineitä, joiden avulla ostoskeskusta ja sen brändiä pystytään kehittämään martinlaaksolaisuutta vahvistavaan suuntaan. Ostoskeskuksella on useita mahdollisia positioita, jotka se voisi ottaa martinlaaksolaisten sydämissä. Tutkimuksesta selvisi, millaisille positioille olisi mahdollisesti tilaus Martinlaaksossa.

Paikallisia ihmisiä kuuntelemalla löytyi ostarin oma brändi-identiteetti.
Brändi-identiteetti kuului ihmisten mielipiteissä ja kokemuksissa.
Small data selkiytti, millainen brändi-identiteetti on juuri Martinlaakson ostarin oma.
← Palaa takaisin arkistoon

Haluatko kuulla lisää?

Timo Berry
CEO, Luova johtaja
timo@berrycreative.fi
+358 41 532 4345

Lähetä viesti

[contact-form-7 id="6"]