Asiakas
Puutarhaliitto ry

Vuosi
2021-2023

Mitä teimme?
Nykytila-analyysi
Benchmark
Lupaus, verbaalinen konsepti
Kohderyhmätestaus
Visuaalinen konsepti
Taittopohjat
Kannen suunnittelu
Logon suunnittelu
Konseptikirja
Sisältösuunnittelu toimituksen kanssa

Kumppanit
Johannes Neumeier (logo)

”Berry Creative teki Kotipuutarhalle uuden konseptin ja ulkoasun lukijoita kuullen.

Berry Creativen käsissä projekti eteni hyvin. Käyttäjätestaukset olivat Kotipuutarhan toimitukselle ja markkinoinnille uusi ja innostava työkalu. Suurkiitos siitä! Projektin eri vaiheissa syntyi kysymyksiä, joihin löytyi sopivat ratkaisut, ja Berry Creativen kautta myös tarpeeseen sopivat ammattilaiset. Vuorovaikutus oli hyvää koko projektin aikana. Kaikkinensa olemme kiitollisia siitä, että saimme tehdä uudenlaisen Kotipuutarhan alan parhaiden, monitaitoisten ammattilaisten kanssa!”

Minna Siltala, päätoimittaja, Kotipuutarha-lehti

Kotipuutarha-lehden kansi ja taittoaukeama

Kotipuutarha-lehden uudelleensuunnittelulla tavoiteltiin edelläkävijyyttä ja uusia kaupunkilaislukijoita

Puutarhaliitto ry:n julkaisema Kotipuutarha-lehti on Suomen vanhin ja arvostetuin puutarhaharrastajien erikoislehti.

Lehden uudistuksen tavoitteena oli saavuttaa edelläkävijän status puutarhaharrastajien parissa, saada uusia 25–40 v kaupunkilaislukijoita sekä kasvattaa lehden irtonumeromyyntiä. 

Lehden kokonaisvaltaisen uudistuksen siemen istutettiin vuonna 2021 ja ensimmäinen uudistettu lehti puhkesi kukkaan maaliskuussa 2023.


Vaihe vaiheelta tarkentuva konsepti auttoi luomaan haluttavan julkaisun

Berry Creative uudisti Kotipuutarha-lehden konseptin, sisältösuunnitelman ja visuaalisen ilmeen yhdessä lehden toimituksen kanssa. 

Työ aloitettiin nykytila- ja kilpailukenttäanalyysilla. Tämän jälkeen kirjoitimme lehdelle kilpailijoista erottuvan lupauksen, täydensimme valittua verbaalista konseptia ideoimalla lehteen sopivia juttutyyppejä ja visuaalisia suuntaviivoja sekä suunnittelemalla lehden rakenteen. Näiden jälkeen suunnittelimme lehdelle uuden raikkaan visuaalisen ilmeen typografioineen, kuvatyyleineen ja taittopohjineen sekä päivitimme lehden logon vastaamaan uutta konseptia. 

Testautimme suunnitteluvalintoja kohderyhmillä tasaisin väliajoin varmistuaksemme oikeasta suunnasta. Lopuksi teimme konseptikirjan, joka auttaa konseptin implementoimisessa lehden seuraavissa numeroissa.

Kotipuutarha-lehden väripaletti

Lopputuloksena syntyi hurmaavaa informatiivista puutarhaloistoa hiilineutraalissa paketissa

Kokonaisvaltaisen konseptiuudistuksen myötä lehti sai loppukäyttäjien palautteen mukaan suunnitellun, monipuolisen, ajankohtaisen ja asiantuntevan sisällön, uuden raikkaan visuaalisen ilmeen sekä viimeistellyn logon. Lisäksi uudistettiin myös paperi. Jatkossa Kotipuutarha painetaan hiilineutraalisti.