Kolme aluebrändiopasta Keravalle

”Berry Creative laati kolmen Keravan keskeisimmän kehittämisalueen brändioppaat ohjaamaan suunnittelun ja rakentamisen laatua. Työssään he tutustuivat huolellisesti alueisiin ja pystyivät tunnistamaan hienosti alueiden ominaispiirteitä ja voimavaroja, joiden varassa alueiden identiteettejä voidaan kehittää. Brändioppaat sisältävät raikkaita ja toteuttamiskelpoisia visioita keinoista, joilla alueiden omaleimaisuutta voidaan korostaa ja luoda käytännössä.”

Tiina Hartman, kaupungingeodeetti va. kaupunkisuunnittelujohtaja, Keravan kaupunki

Asiakas
Keravan kaupunki

Vuosi
2018

Mitä teimme?
Aluebrändioppaat kolmelle kehittyvälle alueelle

Lähtötilanne

Keravan kaupungissa tapahtuu lähivuosina paljon maankäytön tiivistymistä.  Keskeisimmistä kehityskohteista laaditaan aluekehityssuunnitelmat, joiden yhteydessä on tunnistettu tarve aluebrändioppaille.

Ratkaisu

Laadimme kolmelle kehitysalueelle – Jaakkolalle, Ahjolle ja Saviolle – brändioppaat. Oppaissa esitetään visioita keinoista, joilla alueiden omaleimaisuutta voidaan korostaa ja luoda. 

Lopputulos

Oppaassa esitetään kunkin alueen tunnistettu identiteetti, yksi tärkeä identiteetinrakentaja sekä arkkitehtuurin ja ympäristön tunnistetut ja vahvistettavat ominaispiirteet.

← Palaa takaisin

Haluatko kuulla lisää?

Kaisa Berry
Ympäristötaiteilija, arkkitehti
kaisa@berrycreative.fi
+358 50 534 8839

Lähetä viesti

[contact-form-7 id="6"]