"Yllätyimme positiivisesti yhteistyöstä. Emme osanneet odottaa, että saisimme niin paljon, mutta nyt tehdään brändi-ilmettä, strategiaa ja vaikka mitä. Tästä on kehittynyt todella hedelmällinen kumppanuus. Parasta on, että hommat ja prosessi toimivat. Saan hienosti aikataulut ja tehtävät, tiedän koko ajan mitä minulta odotetaan ja missä aikataulussa. Yhteistyö on sujuvaa ja kokonaisuus ja tiedotus toimii hyvin."

Salla Puhakka, markkinoinnin asiantuntija, M2-Kodit

Asiakas
Kiinteistö Oy M2-Kodit

Vuosi
2021–

Mitä teimme?

Strateginen suunnittelu
Luova suunnittelu
Brändiuudistus
Visuaalinen ilme
Brändiviestit
Brändi-ilme
Graafiset elementit
Brändiopas
Graafinen ohjeisto
Graafinen suunnittelu
Graafinen muotoilu
Sisällöntuotanto
Sovellussuunnittelu
Jatkuva markkinoinnin yhteistyö
Viestinnän suunnittelu
Tuotanto

Kumppanit
Johannes Neumeier (logo)


Toisinaan organisaation tavoitteet ja brändi eivät tunnu täysin kohtaavan

M2-Kodit on Y-Säätiön omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö, joka hallinnoi ja vuokraa yli kymmentätuhatta asuntoa ympäri Suomea. Toiminnan tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi, reilu siirtymä kohti hiilineutraalia elämää, ja asunnottomuuden poistaminen Suomesta.

M2-Kodit pyysi apuamme brändin kirkastukseen. He kokivat, että viestinnän tavoitetila ja brändi eivät täysin kohtaa. Lisäksi brändityön ohjeistus oli havaittu puutteelliseksi. Viestintäkumppanit eivät, esimerkiksi, saaneet kiinni siitä ”miten pitäisi kirjoittaa”. Asiakas toivoi brändiohjeistoa, jonka kanssa he voivat tehdä käytännön viestintätyötä helpommin ja yksinkertaisemmin.

Brändin ”uudelleenkäynnistys” palauttaa brändiviestinnän oikeille urille 

Yhdessä asiakkaan kanssa laadimme työsuunnitelman. Poistimme ulkoasusta turhat rönsyt, ja määrittelimme brändin luonteen ja kohderyhmäkohtaiset tavoitteet. Tehtiin eräänlainen brändin reboot, uudelleenkäynnistys.

Autoimme luomaan ja paketoimaan M2-Kodit-brändiä vahvistavat ja viestintää ohjaavat työkalut yhtiön viestintä- ja markkinointiyksikölle ja alihankkijoille.

Brändille määriteltiin yhteinen tunnistettava sanallinen ja visuaalinen äänensävy, sekä mielekäs kytkentä Y-Säätiön strategiaan.

Brändi-ilmeen ja graafisten elementtien sovellusohjeet koottiin graafiseen ohjeistoon.

Sujuva ja inspiroiva yhteistyö synnyttää parempaa viestintää ja pitkäaikaisia kumppanuuksia

Työn tuloksena M2-Kotien äänensävy ja ilme ovat hyvin perustellut ja linjassa strategisten tavoitteiden kanssa. Oikein asemoitu visuaalinen identiteetti helpottaa päivittäistä viestinnän suunnittelua ja vahvistaa brändimielikuvaa. Sovelluspohjat ovat kunnossa ja uuden ilmeen mukaisia. 

Sujuvasta ja motivoivasta yhteistyöstä syntyi jatkuva kumppanuus ja markkinointiviestinnän yhteistyö (2021–). Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet strategista ja taktista markkinointiviestintää tien varsille, kauppakeskuksiin, lehtiin, ilmoitustauluille, uudiskohteisiin, rakennustyömaille, tapahtumiin, sosiaaliseen mediaan, sekä toteuttaneet M2-Kotien aluetoimistojen sisustuksia ja ikkunateippauksia.