Asiakas
Rakennusliitto

Vuosi
2021

Mitä teimme?
Monikanavainen kampanja somessa, radiossa, työmailla, printti- ja digimediassa jäsenhankinnan tueksi

Valokuvat
Aleksi Poutanen

”Jäsenmaksun muutos ja tätä tukeva kampanja ovat vaikuttaneet positiivisesti jäsenkehitykseemme, Berry Creativen idea ja toteutus sopivat todella hyvin Rakennusliitolle.”

Janne Mäkinen, Viestintäpäällikkö, Rakennusliitto

Monikanavainen jäsenhankintakampanja toteutettiin printti- ja digimediassa

Tavoitteena oli lisätä liiton jäsenmäärää

Rakennusliitto halusi lisätä jäsenmääräänsä. Jäsenmäärän kasvattamiseksi Rakennusliitto muutti jäsenmaksun perusteita, mikä helpotti ja selkeytti jäsenmaksun maksamista. Tämän tueksi Rakennusliitto halusi saada laajasti näkyvyyttä liiton jäsenyyden tuomalle arvolle.

Monikanavainen jäsenhankintakampanja toi esille liiton arvon jäsenilleen

Berry Creative konseptoi monikanavaisen kampanjan, joka toi selkeästi esille Rakennusliiton tuoman arvon jäsenilleen. Kampanja toteutettiin laajasti printti- ja digimediassa, rakennustyömailla ja radiossa.

Kampanja saavutti laajasti kohderyhmänsä

Kampanjan kantava ideana oli tuoda Rakennusliiton jäsenyyden arvo laajasti tietoon humoristisella, mutta samalla asiapitoisella otteella. Jäsenhankintakampanja saavutti laajasti kohderyhmänsä ja oli merkittävänä tukena uusien jäsenten hankinnassa Rakennusliitolle.