”Neljän erilaisen amfiteatterin sarja kutsuu ihmisiä istumaan, esiintymään, kokoontumaan ja leikkimään Tapiolan julkisissa tiloissa.”

Kaisa Berry, ympäristötaiteilija ja arkkitehti, Berry Creative

Asiakas
Espoon kaupunki

Vuosi
2018

Mitä teimme?
Maisema-analyysi
Ulkotilojen arkkitehtuurisuunnittelu

Kumppanit
AOR Architects
NRT Architects

Lähtötilanne

Espoon kulttuurikeskus on esittävän taiteen ja kulttuurielämän päänäyttämö Espoossa. Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtuuri- ja maisema-arkkitehtuurisuunnittelu, joka mahdollistaisi laajentuvan Kulttuurikeskuksen uusia toiminnallisia tarpeita sekä kunnioittaisi Tapiolan kulttuuriperintöä.

Ratkaisu

Kilpailuohjelmaan sisältyi suunnitelma uudesta teatterista, Kulttuurikeskuksen olemassa olevan rakennuksen uudelleenkäytöstä, uusista asuinrakennuksista sekä ulkoalueista. Yhteistyöryhmässä Berry Creativen rooli oli maisema-arkkitehteina analysoida alueen maisema sekä suunnitella ulkotilat.

Lopputulos

Kilpailuehdotus, Amfi, laajentaa itäpuolen nykyisten amfiteattereiden teeman uuteen teatterirakennukseen suunnittelualueen länsipuolella. Näin luodaan neljän erilaisen amfiteatterin sarja, joka kutsuu ihmisiä istumaan, esiintymään, kokoontumaan ja leikkimään Tapiolan julkisissa tiloissa. 

Amfin arkkitehtuurisuunnittelu ehdottaa rentoja kohtaamispaikkoja ihmisille.

Amfin arkkitehtuurisuunnittelu sisältää rauhaisan vesielementin.
Arkkitehtuurisuunnittelu tarjoaa elementtejä vapaa-ajan viettoon ulkotiloissa.
Taide, kulkuväylä ja ympäröivä luonto yhdistyvät Amfin arkkitehtuurisuunnittelussa.
K
Kartta, jossa Amfi-kilpailuehdotuksen arkkitehtuurisuunnittelu näkyy.